ћирилица | латиница

14/12/2019 1:43
Налазите се на: Почетна » Документи и прописи » Прописи и други акти » Прописи из ЦЗ

Прописи из ЦЗ

2019.

-Правилник о интерној контроли и интерним контролним поступцима

-Инструкција

-Методологија за израду Плана заштите и спасавања у васпитно-образовним установама у Републици Српској са Смјерницама о поступању у случају опасности

-План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2019. години.

-План одбране од поплава у Републици Српској у 2019. години.

2018.

-Упутсво о одјећи и ознакама припадника јединица и тимова цивилне заштите у систему заштите спасавања – Сл. гл. РС бр. 87

-Водич за приступ информацијама.

-Индекс – регистар информација РУЦЗ РС.

-Правилник о љекарским прегледима РУЦЗ

-План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од инетереса за Републику Српску за период 2017 – 2020.

-Наставни план и програм обуке и оспособљавања 2016-2019.

 -План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици Српској за период 2016-2019. година.

-План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2018. години.

2017.

План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2017. години.

-Правилник о обучавању лица у оквиру основног и средњег образовања о опасностима и заштити од елементране непогоде и друге несреће.

 -Правилник о утврђивању здравствене способности грађана за учешће у заштити и спасавању у Републици Српској.

-Уредба о поступку обавјештавања и начину размјене података са другим земљама које могу бити захваћене удесом са прекограничним ефектима.

-Уредба о висини и поступку остваривања права на једнократну новчану помоћ за припаднике цивилне заштитерам за смањење ризика од елементарне непогоде или друге несреће.

-Правилник о мјерама за спречавање удеса и смањење посљедица удеса за живот људи, матаријалних добара и животне средине.

2016.

-Правилник о начину употребе знака заштите и спасавања.

-Уредбе о приоритетној помоћи за санацију штете на стамбеним објектима ( Службени гласник Републике Српске број, 06/53).

– Правилник о изгледу, садржају и употреби идентификационог документа за припаднике јединица и тимова цивилне заштите у систему заштите и спасавања ( Службени гласник Републике Српске број, 01/14).

– Правилник o признањима и наградама за остварене резултате заштите и спасавања  (Службени гласник Републике Српске број, 02/14).

2013.

– Уредба о садржају и начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће (Службени гласник Републике Српске број, 68/13).

-Уредба о организацији и начину функционисања система осматрања, обавјештавања и узбуњивања (Службени гласник Републике Српске број, 63/13).

– Упутство о тражењу, пружању и прихватању помоћи у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Српске број, 53/13).

– Правилник о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности (Службени гласник Републике Српске број, 53/13).