ћирилица | латиница

20/01/2020 10:51
Налазите се на: Почетна » Документи и прописи » Документи

Документи

 -Инструкција о основним елементима за израду елабората за вјежбе снага заштите и спасавања

Инструкција о раду ОКЦ

-План деминирања за 2019. годину

-Меморандум о сарадњи РУЦЗРС и РХМЗРС

-План и програм обуке припадника цивилне заштите,радника републичких и других органа управе из области гашења пожара отвореног простора

Споразум између Вијећа министара БиХ и Владе Р Словеније о сарадњи у заштити од природних и цивилизацијских катастрофа

 

САРАДЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Земље југоисточне Европе посвећују регионалној сарадњи по питањима заштите и спасавања значајну пажњу, имајући у виду географску повезаност а и везе које су раније имале у регији и у бившој Југославији.
Усљед познатих околности ова сарадња је у блиској прошлости била на веома ниском нивоу али се потреба сарадње на још вишем нивоу, све више наметала и као потреба и као императив интеграција на путу ка ЕУ . Регионална сарадња даје подстрек сарадњи држава регије у подручјима од заједничког интереса које имају за циљ јачање способности регије да се носи с посљедицама катастрофа. Ова регионална сарадња одвија се на билатералном плану али и у склопу регионалних организација, попут Вијећа за регионалну сарадњу (РЦЦ). Под окриљем РЦЦ-а проводи се регионална сарадња у оквиру Иницијативе за спремност и превенцију катастрофа (ДППИ) .
Иницијатива за спремност и превенцију катастрофа (ДППИ)
Иницијатива за спремност и превенцију катастрофа (ДППИ/ДППИ ), произашла је из активности унутар ИИИ радног стола Пакта стабилности за југоисточну Европу (СПСЕЕ). Све активности ДППИ-а координише Секретаријат РЦЦ-а који је од 2005. године успостављен у Сарајеву, БиХ. ДППИ у припреми и спровођењу пројеката непосредно сарађује с међународним организацијама (НАТО, УН, ИФРЦ, ЕУ, ОСЦЕ), те националним службама за заштиту и спасавање Краљевине Данске (ДЕМА) и Краљевине Шведске (СРСА). Иницијативе Пакта стабилности, попут ДППИ, које су препознате од стране држава чланица као важан фактор за развијање регионалне сарадње, прешле су у регионално власништво.
Изворне потписнице наведеног Меморандума о разумијевању су Република Албанија, Република Бугарска, Република Хрватска, Република Македонија, Република Молдавија, Црна Гора, Румунија и Република Словенија, а у Софији 8. априла 2008. године потписале су га и Босна и Херцеговина и Република Турска, а нешто касније и Србија.
Главни циљеви ДППИ
– Први и главни циљ ДППИ је његова улога у међународним односима, јачање добросусједских односа и стабилности путем размјене информација, научених лекција и најбоље праксе у подручју управљања катастрофама.
– Други циљ се односи на сарадњу између ДППИ партнера земаља у складу са проширењем и придруживањем ЕУ и процеса евроатлантских интеграција у југоисточној Европи.
– Трећи циљ је да се земљама ДППИ-а пружи подршка и да се охрабре да развијају, усвајају или спроводе законске оквире из области управљања у катастрофама, законе о заштити околине, законе за спрјечавање и ублажавање катастрофе у складу са смјерницама и праксама прихваћених у међународној заједници. Посљедњи циљ је више глобалан, како би се помогле и потакнуле земље у регији за спровођење Хyого оквирног плана дјеловања 2005 – 2015.
Активности унутар ДППИ СЕЕ
У посљедњих осам година, ДППИ партнери су иницирали, развијали и имплементирали (или су још увијек у фази спровођења) различите приједлоге пројеката, јачање регионалне сарадње кроз координацију и кориштење међународно признате методологије. Реализовани мултинационални пројекти који су до сада проведени у оквирима ДППИ могу се разврстати у неколико група пројеката:
1. То су пројекти едукације у оквиру ДМТ програма, кроз које је у протеклих пет година прошло око 500 полазника из земаља регије. Курсеви су организовани у више земаља регије, Словенији, Хрватској, Албанији, Македонији, Бугарској, Молдавији, Румунији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији. ДМТП се свакако наставља и у будућем раздобљу, уз промјене неких учесника и модификације тема и програма у складу са промијењеним, новим условима и савременијим потребама земаља регије.
2. Регионални пројекти јачања прекограничне сарадње су оснивање, опремање и оспособљавање заједничке јединице Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске за гашење пожара на отвореном простору.
3. Регионални пројекти које земље регије спроводе у протеклих неколико година кроз ДППИ у сарадњи с другим међународним асоцијацијама. То је прво пројекат хармонизације сеизмичких мапа за цијелу регију, који се проводи у сарадњи са НАТО-ом и УН ИСДР-ом. Такође су покренути и други пројекти у сарадњи са УН ИСДР, у циљу постизања пуне хармонизације система заштите и спасавања. Први корак је израда регионалне процјене ризика од катастрофа која би требала бити израђена уз подршку Свјетске банке и институција ЕУ.
4. Поједине иницијативе земаља чланица, као што је хрватски приједлог успостављања регионалног центра за оспособљавање ватрогасних кадрова.
Партнери
Заинтересоване земље и међународне организације/институције могу постати партнери ДППИ СЕЕ и/или донатори, те учествовати у активностима ДППИ СЕЕ на начин да обавијесте предсједавајућег ДППИ СЕЕ или најаве такву врсту интереса на Регионалном састанку ДППИ СЕЕ. Учествовање партнера одвија се на његов властити трошак и његовим властитим финансијским и људским ресурсима. ДППИ углавном сарађује са УН-ом, и то с УНДП-ом, ИСДР и ОЦХА, предсједником Европске комисије, НАТО (Public Diplomacy Division), ЕАДРЦЦ, ДЕМА, СРСА, Џорџ Маршал центар , РАЦВИАЦ-а, East-West Institut  и другим партнерима.
Главна обавеза Босне и Херцеговине је да доприноси изградњи институционалних капацитета организације за управљање у катастрофама како би се унаприједила превенција катастрофа и спремност у земљама регије, и то:
– Дјеловањем у ДППИ који је регионална мрежа и посредник у спремности и превенцији од елементарних непогода и технолошких катастрофа на подручју ЈИ Европе;
– Пружањем подршке земљама у регији како би развиле и/или достигле најбоље могуће управљање у катастрофама, те с тим повезано законодавство, регулативу и кодексе којима је циљ превенција и ублажавање катастрофа у складу са смјерницама и заједничком праксом прихваћеном у ЕУ и међународној заједници;
– Јачањем и унапређивањем двостране и вишестране сарадње, поспјешивањем двостраних и вишестраних споразума између земаља, те размјене информација на подручју спремности, превенције и реаговања на катастрофе на свим разинама између надлежних тијела за управљање у катастрофама и релевантних министарстава на подручју ЈИ Европе, у складу с националним прописима у вези са размјеном информација;
– Процјеном постојећих програма спремности за случај катастрофа и развијањем стратегије да се ти програми унаприједе, те да се та настојања интегришу у будуће пројекте који ће утицати на програме;
– Јачањем постојеће и будуће спремности и превенције у катастрофама улагањем напора у едукацију о јавној безбједности, с пројектним учинком на поруке превенције и ублажавања;
– Утврђивањем и размјеном стеченог знања и најбољих примјера из праксе.

Перспективе ДППИ
Катастрофе у ЈИЕ имају регионалну димензију, а цијела регија дијели заједничке ризике и многе сличне изазове у подручју елементарних непогода и катастрофа изазваних људским дјеловањем. Елементарне непогоде и катастрофе изазване људским дјеловањем могу проузроковати озбиљне штете које угрожавају безбједност, безбједносну заштиту и благостање регије и њених грађана. Због тога, квалитетна билатерална и регионална сарадња у подручју превенције катастрофа, спремности и реаговања на њих, може значајно допринијети спасавању људских живота и јачању социјалног, економског и развоја животне средине, доприносећи стабилности и побољшавајући благостање регије и њених грађана. Након потписивања Меморандума о сарадњи о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и приправност на катастрофе (ДППИ) за југоисточну Европу, земље су преузеле одговорност за регионалну сарадњу у овоме подручју, а у складу с планом дјеловања 2005.-2015. из Хyога: Јачање капацитета нација и заједница на катастрофе.
Битно је истаћи повезивање држава кандидата и потенцијалних држава кандидата у регији југоисточне Европе са Механизмом ЕУ-а за цивилну заштиту како би се осигурала дјелотворна узајамна помоћ у случају већих несрећа. ДППИ има обавезу подстицати националне власти, надлежне за управљање у катастрофама у југоисточној Европи, да јачају своје капацитете у вези са спремношћу и приправношћу заједнице у одговору на елементарне непогоде и катастрофе изазване људским дјеловањем, те да јачају сарадњу у подручју управљања у катастрофама у оквиру Меморандума о сагласности о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и приправност на катастрофе за југоисточну Европу.
*Предметну анализу сачинио је истраживачки тим Центра за сигурносне студије уз пројектну подршку Института отвореног друштва (Open Society Institute).