ћирилица | латиница

20/01/2020 10:49
Налазите се на: Почетна » Сектор за деминиранје

Сектор за деминиранје

СЕКТОР ЗА ДЕМИНИРАЊЕ врши:

  • Уклањање неексплодираних убојних средстава и деминирање;
  • Извлачење повријеђених и настрадалих из минских поља;
  • Чишћење терена и кућа ради по вратка избјеглог и расељеног становништва;
  • Учествује у изрди закона, подзаконских аката и других планских докумената из области деминирања;
  • Врши изрду упутстава из Стандардних оперативних процедура за деминирање;
  • Врши контролу осигурања квалитета у деминирању;
  • Остварује сарадњу са Центром за уклањање мина БиХ и другим хуманитарним и невладиним организацијама;
  • Врши стручне и друге послове из дјелокруга свога рада.