ћирилица | латиница

20/01/2020 10:51

Закони РС

ПРЕУЗМИ
НАЗИВ ЗАКОНА
ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У ВАНДРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (”Службени гласник РС”, број: 46/17)
ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (”Службени гласник РС”, број: 1/09)
ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (”Службени гласник РС”, број: 29/10)
ЗАКОН О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ОПОЈНИХ ДРОГА (”Службени гласник РС”, број: 110/03)
ИСПРАВКА ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ОПОЈНИХ ДРОГА (”Службени гласник РС”, број: 29/04)
ЗАКОН О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (”Службени гласник РС”, број: 121/12)
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (”Службени гласник РС”, број: 13/02)
ИСПРАВКА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (”Службени гласник РС”, број: 87/07)
ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (”Службени гласник РС”, број: 50/10)
ЗАКОН О ПРОМЕТУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА И ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВА(”Службени гласник РС”, број: 78/11)
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА (”Службени гласник РС”, број: 71/12)
ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ (”Службени гласник РС”, број: 70/07)
ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ (”Службени гласник РС”, број: 24/09)
ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ (”Службени гласник РС”, број: 118/09)
ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ (”Службени гласник РС”, број: 40/11)
ЗАКОН О АГЕНЦИЈАМА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ И ПРИВАТНОЈ ДЕТЕКТИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ (”Службени гласник РС”, број: 4/12)