ћирилица | латиница

22/11/2017 7:10
Налазите се на: Почетна » Јавне набавке

Јавне набавке

1. План набавке за 2017. годину.

2. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања деминера и паса за откривање експлозива.

3. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку погонског моторног горива.

4. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку хране за псе.

5. Одлука  о избору најуспјешнијег понуђача за набавку ланаца за машине.

6. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку услуга прања возила.

7. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга.

8. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку филтера за возила.8 Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања возила, колективног осигурања запослених и осигурања имовине

9. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања возила, колективног осигурања запослених и осигурања имовине.

10. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку дијелова за радио станице.

11. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за дијелове моторних тестере.

12. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала.

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уља и мазива.

14. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку  батерија за детекторе.

15. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку резервних  дијелови Нисан.

16. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге обезбјеђење.

17. Одлука  о избору најповољнијег понуђача за набавку сета квачила за камион.

 18. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку тонера.

19. Одлука о избору најуспјешнијег понуђачазанабавку  панцира.

20. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача занабавку трака за обиљежавање.

21. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку средстава за хигијену.

22. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку експлозива.

23. Одлука  о избору најуспјешнијег понуђача за набавку дрвеног коља.

24. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за резервне  дијелове  Ланд Ровер.

25. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку акумулатора за возила.

26. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку теренског возила.

27. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача занабавку радне обуће.

28. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку гума за возила.

29. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за извођење грађевинских радова.

30. План набавки роба, услуга и радова у Републичкој управи цивилне заштите за период од 1.1.2015 до 31.12.2015. године.