ћирилица | латиница

23/02/2018 9:43
Налазите се на: Почетна » Јавне набавке

Јавне набавке

 1. Одлука о озбору половна возила
 2. Одлука о избору филтери за возила
 3. Одлуке о избору половно комби возило и гуме за возила
 4. Одлука осигурање паса за експлозив
 5. Одлука осигурање деминера
 6. Одлука о избору резервни дијелови за VW
 7. Одлука о избору понуђача храна за псе
 8. Одлука о избору понуђача хигијенски материјалa
 9. Одлука о избору понуђача тонери за принтере
 10. Одлука о избору понуђача ручни алат
 11. Одлука о избору понуђача радне рукавице
 12. Одлука о избору понуђача опрема за видео надзор
 13. Одлука о избору понуђача обезбјеђење објеката
 14. Одлука о избору понуђача моторна уља и мазива
 15. Одлука о избору понуђача материјал за уништавање НУС-а
 16. Одлука о избору понуђача материјал за обиљежавање
 17. Одлука о избору понуђача канцеларијски намјештај
 18. Одлука о избору понуђача канцеларијски материјал
 19. Одлука о избору понуђача дрвено коље
 20. Одлука о избору понуђача дијелови за моторке
 21. Одлука о избору понуђача дијелови за Ланд Ровер
 22. Одлука о избору понуђача гориво
 23. Одлука о избору понуђача акумулатора
 24. Одлука о избору осигурање возила
 25. Одлука о избору осигуарање објеката
 26. Одлука о избору колективно осигурање запослених
 27. Одлука о избору дијелови NISSAN
 28. Одлука о избору батерије за детекторе
 29. Одлука о измјени и допуни Плана набавки 1
 30. Одлука о измјени и допуни Плана набавки 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. План набавке за 2017. годину.
 2. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања деминера и паса за откривање експлозива.
 3. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку погонског моторног горива.
 4. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку хране за псе.
 5. Одлука  о избору најуспјешнијег понуђача за набавку ланаца за машине.
 6. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку услуга прања возила.
 7. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга.
 8.  Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку филтера за возила.8 Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања возила, колективног осигурања запослених и осигурања имовине
 9. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања возила, колективног осигурања запослених и осигурања имовине.
 10. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку дијелова за радио станице.
 11. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за дијелове моторних тестере.
 12. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала.
 13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уља и мазива.
 14. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку  батерија за детекторе.
 15. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку резервних  дијелови Нисан.
 16. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге обезбјеђење.
 17. Одлука  о избору најповољнијег понуђача за набавку сета квачила за камион.
 18. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку тонера.
 19. Одлука о избору најуспјешнијег понуђачазанабавку  панцира.
 20. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача занабавку трака за обиљежавање.
 21. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку средстава за хигијену.
 22. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку експлозива.
 23. Одлука  о избору најуспјешнијег понуђача за набавку дрвеног коља.
 24. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за резервне  дијелове  Ланд Ровер.
 25. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку акумулатора за возила.
 26. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку теренског возила.
 27. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача занабавку радне обуће.
 28. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку гума за возила.
 29. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за извођење грађевинских радова.
 30. План набавки роба, услуга и радова у Републичкој управи цивилне заштите за период од 1.1.2015 до 31.12.2015. године.