ћирилица | латиница

20/01/2020 10:47
Налазите се на: Почетна » Јавне набавке

Јавне набавке

 1. Одлука о измјени Плана набавке 1
 2. План набавке за 2019. годину
 3. Одлука о избору – обезбјеђење објеката
 4. Одлука о избору – резервни дијелови ренаулт
 5. Одлука о избору – средства за хигијену
 6. Одлука о избору- моторна уља и мазива
 7. Одлука о избору понуђача – филтери за возила
 8. Одлука о избору понуђача- батерије за детектор
 9. Одлука о избору понуђача- гориво
 10. Одлука о избору понуђача- ГПС за возила
 11. Одлука о избору понуђача- гуме за возила
 12. Одлука о избору понуђача- дијелови Нисан
 13. Одлука о избору понуђача- дрвено коље
 14. Одлука о избору понуђача- знакови за мине
 15. Одлука о избору понуђача -канц.намјештај
 16. Одлука о избору понуђача- канцеларијски намјештај
 17. Одлука о избору понуђача- комбиновано осигурање запослених
 18. Одлука о избору понуђача- набавка лијекова
 19. Одлука о избору понуђача- обућа за деминере
 20. Одлука о избору понуђача -осигурање деминера
 21. Одлука о избору понуђача- осигурање објекта
 22. Одлука о избору понуђача- осигурање паса
 23. Одлука о избору понуђача- рачуанри и скенер
 24. Одлука о избору понуђача- резервни дијелови ланд ровер
 25. Одлука о избору понуђача- ручни алат
 26. Одлука о избору понуђача- сервис ванбродских мотора
 27. Одлука о избору понуђача- тонери за принтере
 28. Одлука о избору понуђача- трака за обиљежавање
 29. Одлука о избору понуђача- храна за псе
 30. Одлука о избору понуђача-возила
 31. Одлука о избору понуђача-гуме за камионе
 32. Одлука о избору понуђача-канцеларијски материјал
 33. Одлука о избору понуђача-ланци за деминерске машине
 34. Одлука о избору понуђача-рачунари
 35. Одлука о избору понуђача-резервни дијелови за моторке и тримере
 36. Одлука о избору понуђача-репетитири
 37. Одлука о избору понуђача-санитетски материјал
 38. Одлука о избору- теренско комби возило
 39. Одлука о измјени Плана набавке 3
 40. Одлука о изобру понуђача- осигурање возила
 41. Образац реализације уговора 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Одлука о измјени Плана набавки 1
 2. Одлука о измјени Плана набавки 2
 3. План набавки за 2018. годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Одлука о озбору половна возила
 2. Одлука о избору филтери за возила
 3. Одлуке о избору половно комби возило и гуме за возила
 4. Одлука осигурање паса за експлозив
 5. Одлука осигурање деминера
 6. Одлука о избору резервни дијелови за VW
 7. Одлука о избору понуђача храна за псе
 8. Одлука о избору понуђача хигијенски материјалa
 9. Одлука о избору понуђача тонери за принтере
 10. Одлука о избору понуђача ручни алат
 11. Одлука о избору понуђача радне рукавице
 12. Одлука о избору понуђача опрема за видео надзор
 13. Одлука о избору понуђача обезбјеђење објеката
 14. Одлука о избору понуђача моторна уља и мазива
 15. Одлука о избору понуђача материјал за уништавање НУС-а
 16. Одлука о избору понуђача материјал за обиљежавање
 17. Одлука о избору понуђача канцеларијски намјештај
 18. Одлука о избору понуђача канцеларијски материјал
 19. Одлука о избору понуђача дрвено коље
 20. Одлука о избору понуђача дијелови за моторке
 21. Одлука о избору понуђача дијелови за Ланд Ровер
 22. Одлука о избору понуђача гориво
 23. Одлука о избору понуђача акумулатора
 24. Одлука о избору осигурање возила
 25. Одлука о избору осигуарање објеката
 26. Одлука о избору колективно осигурање запослених
 27. Одлука о избору дијелови NISSAN
 28. Одлука о избору батерије за детекторе
 29. Одлука о измјени и допуни Плана набавки 1
 30. Одлука о измјени и допуни Плана набавки 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. План набавке за 2017. годину.
 2. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања деминера и паса за откривање експлозива.
 3. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку погонског моторног горива.
 4. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку хране за псе.
 5. Одлука  о избору најуспјешнијег понуђача за набавку ланаца за машине.
 6. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку услуга прања возила.
 7. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга.
 8.  Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку филтера за возила.8 Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања возила, колективног осигурања запослених и осигурања имовине
 9. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге осигурања возила, колективног осигурања запослених и осигурања имовине.
 10. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку дијелова за радио станице.
 11. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за дијелове моторних тестере.
 12. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала.
 13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уља и мазива.
 14. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку  батерија за детекторе.
 15. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку резервних  дијелови Нисан.
 16. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за услуге обезбјеђење.
 17. Одлука  о избору најповољнијег понуђача за набавку сета квачила за камион.
 18. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку тонера.
 19. Одлука о избору најуспјешнијег понуђачазанабавку  панцира.
 20. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача занабавку трака за обиљежавање.
 21. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку средстава за хигијену.
 22. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку експлозива.
 23. Одлука  о избору најуспјешнијег понуђача за набавку дрвеног коља.
 24. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за резервне  дијелове  Ланд Ровер.
 25. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку акумулатора за возила.
 26. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку теренског возила.
 27. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача занабавку радне обуће.
 28. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку гума за возила.
 29. Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за извођење грађевинских радова.
 30. План набавки роба, услуга и радова у Републичкој управи цивилне заштите за период од 1.1.2015 до 31.12.2015. године.