ћирилица | латиница

20/11/2019 5:34
Налазите се на: Почетна » Статистика

Статистика

Штете од елементарних непогода и других несрећа у Републици Српској за период од 2006. до 2012. године.

 

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

УКУПНО

2006-2012

1.  Поплаве

5.308.277

410.356

621.183

337.000

131.141.972

32.594.777

2.349.137

140.167.925

2. Олуја-град

1.014.288

785.044

5.479.232

1.406.407

4.048.939

534.759

140.720

12.874.630

3.  Снијег

177.400

336.747

10.983.902

11.498.049

4.  Суша

42.873.440

146.549

315.486

43.019.989

5.  Пожари

2.249.400

2.833.833

1.508.301

2.063.873

1.346.750

3.956.077

9.931.382

19.933.539

6. Клизишта

3.435.266

5.000

39.000

256.858

4.867.025

1.202.000

8.603.149

7. Бол. живот

119.480

2.286.92

2.406.406

УКУПНО КМ

12.304.111

46.907.673

9.934.642

4.547.434

141.404.686

38.603.099

22.890.994

238.503.687КМ