ћирилица | латиница

20/01/2020 10:48
Налазите се на: Почетна » Подручна одјељења ЦЗ

Подручна одјељења ЦЗ

Подручна одјељења цивилне заштите  врше стручне и друге послове који се односе на израду закона, подзаконских аката и планске документације из дјелокруга свога рада. Активно учествују у санирању посљедица природних и других не срећа. Израђују и достављају извјештаје о природним и другим несрећама на територији подручног одјељења, прате стање увезаности и функционисања система цивилне заштите. Предузимају мјере за координацију планирања и организовања мјера и снага заштите и спасавања на подручју које покрива подручно одјељење. Координишу и усмјеравају рад општинских органа и служби и других субјеката од значаја за заштиту и спасавање на подручју одјељења. Предлажу, припремају и организују семинаре, обуку и вјежбе снага цивилне заштите на подручју одјељења. Пружају стручну помоћ у акцијама трагања за несталим, пружају стручну помоћ угроженом и настрадалом становништву, врше послове осматрања, обавјештавања и упозоравања. Врше и друге послове из дјелокруга свога рада.