ћирилица | латиница

20/01/2020 10:48
Налазите се на: Почетна » Актуелности » Резултати јавног конкурса
Резултати јавног конкурса

Резултати јавног конкурса

РЕПУБЛИКА СРПСКА

В Л А Д А

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Комисија за спровођење поступка избора приправника

 

 

На основу члана 37. став (2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 20. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса за запошљавање и постављење државних службеника  („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/09, 32/12 и 24/15), Комисија за спровођење поступка избора приправника именована Рјешењем број: 25.01-112-52/19 од 02.10.2019. године и Рјешењем број: 25.01-112-52-1/19 од 07.10.2019.  године, а у вези Јавног огласа за пријем приправника са високом стручном спремом објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 73/19 и дневном листу „Независне новине“ издање у дане 7. и 8. септембра 2019. године, након утврђивања коначних резултата јавног конкурса, објављује

 

Резултатe јавног конкурса

за пријем приправника са високом стручном спремом

у Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске

 

 

I –           Диплопмирани правник (1 извршилац)

 1. Марко Ђерић                                      број додијељених бодова 29 од могућих 30
 2. Петровић Анђела                              број додијељених бодова 27 од могућих 30
 3. Бојана Мирковић                              број додијељених бодова 26 од могућих 30
 4. Симанић Зорица                                број додијељених бодова 26 од могућих 30
 5. Гордан Југовић                                   број додијељених бодова 26 од могућих 30
 6. Млађенка Јововић                             број додијељених бодова 24 од могућих 30
 7. Дајана Крчо                                         број додијељених бодова 24 од могућих 30
 8. Настасија Ковач                                 број додијељених бодова 22 од могућих 30
 9. Јелена Крешталица Четковић      број додијељених бодова 21 од могућих 30
 10. Сања Лазић                                       број додијељених бодова 21 од могућих 30

II –         Дипломирани економиста (1 извршилац)

 1. Жељка Лакетић                               број додијељених бодова 29 од могућих 30
 2. Дејана Кењић                                   број додијељених бодова 28 од могућих 30
 3. Данијела Ждрале                            број додијељених бодова 25 од могућих 30
 4. Николина Томаш                            број додијељених бодова 24 од могућих 30
 5. Теа Мргуд                                          број додијељених бодова 21 од могућих 30
 6. Александра Стевановић                број додијељених бодова 20 од могућих 30

 

III –        Дипломирани инжињер хемије (1 извршилац)

 1. Тања Миовчић                                 број додијељених бодова 27 од могућих 30

 

IV –         Дипломирани електроинжињер – смјер информатике (1 извршилац)

 1. Ђорђе Елез                                         број додијељених бодова 26 од могућих 30